လက်သုတ်ပဝါများ

  • Hand Towels

    လက်သုတ်ပဝါများ

    Microfiber (သို့မဟုတ် microfibre) သည်ဆယ်မိုက်မိုက်ထက်နည်းသောအချင်းတစ်ခုရှိသည့် denier သို့မဟုတ် decitex / thread ထက်ဒြပ်မျှင်အမျှင်မျှင်ဖြစ်သည်။ ပိုးကြိုးမျှင်သည်တစ်ဆည်နှင့်လူ့ဆံပင်၏အချင်း၏ငါးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည်။